Nick Ninja School Online - Mã Số: #48

Thông tin chi tiếtClass Kiếm
Level 72
Vũ Khí 12
Đồ full12 13 14
Sever Bokken
Mua ngay
300.000 VNĐ
Mua thủ công
300.000 VNĐ